Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek Wojewody Mazowieckiego wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

IV SA/Wa 1401/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego terenu

IV SA/Wa 1810/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego