Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1034/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R.-N. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1712/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia z zakresu ochrony przyrody

IV SA/Wa 480/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2007-01-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krasnystaw w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 959/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 1318/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia realizacji inwestycji uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu pierwszej instancji

IV SA/Wa 873/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1737/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1879/08 - Wyrok NSA z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia w zakresie zagospodarowania przestrzennego

II OSK 173/07 - Wyrok NSA z 2007-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta i Gminy Ruciane - Nida w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   15