Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OW 18/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w obrębie obszaru układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

VII SA/Wa 2115/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

VII SA/Wa 1417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie ustalenia opłaty za usunięcie drzewa