Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 562/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-18

Sprawa ze skargi M. K. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia parku krajobrazowego

IV SA/Po 1281/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w P. na rozporządzenie Wojewody W. w przedmiocie M. Obszaru Chronionego Krajobrazu

II OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 38 w przedmiocie Górznieńsko

II SA/Ol 635/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi A.D. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza

II SA/Sz 1280/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi Gminy [...] i Gminy [...] na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie planu ochrony Parku

IV SA/Wa 285/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie rozporządzenia w sprawie [...] Parku Krajobrazowego im. [...]

II OSK 1808/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. Ś. na rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 55/06 w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 493/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-23

Sprawa ze skargi K. D. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu

II OSK 654/08 - Wyrok NSA z 2008-10-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. W. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi J. A. na rozporządzenie Wojewody L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie obszarów chronionego krajobrazu
1   Następne >   +2   6