Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 348/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu z budżetu państwa niepobranych dochodów

II GSK 541/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności z tytułu nałożenia administracyjnej kary pieniężnej