Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 137/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SAB/Po 24/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia postępowania,

IV SAB/Po 16/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego wycinki drzew

II SAB/Gd 109/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie usunięcia drzew

II SAB/Rz 48/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia

II SAB/Ol 6/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie oczyszczenia zbiornika wodnego -

II OSK 2348/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Środowiska

II SAB/Gl 28/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Łd 52/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy T. w sprawie wniosku skarżących o wymierzenie kary za wycinkę drzew 1. zobowiązuje Wójta Gminy T. do wydania rozstrzygnięcia wniosku Małgorzaty Z. i M. Z. o wymierzenie kary za wycinkę drzew w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa ...

II SAB/Kr 35/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem
1   Następne >   3