Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 274/17 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II SAB/Rz 25/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Komańcza w sprawie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez wymaganego zezwolenia I. stwierdza, że Wójt Gminy Komańcza dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Wójtowi Gminy Komańcza grzywnę w wysokości 2 000 zł /słownie: dwóch tysięcy złotych/, IV. zasądza od Wójta Gminy Komańcza na rzecz skarżąc...

IV SAB/Wa 198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi M. [...] sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cegłów w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Wr 28/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II SAB/Gl 30/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-08

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie ochrony przyrody