Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

III SA/Gd 384/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

skarg Prokuratora Rejonowego w B. na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5%

III SA/Gd 457/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 488/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego

III SA/Gd 490/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego

III SA/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 147/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 287/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 331/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 494/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 22/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie wpisu do rejestru zgłoszeń podstawowych jednostek medycyny pracy
1   Następne >   +2   5