Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1578/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VII SA/Wa 1251/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

VII SA/Wa 1394/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VII SA/Wa 1282/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów zakupu protezy.

VII SA/Wa 1624/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia.

VII SA/Wa 1645/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy sfinansowania leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 501/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia braku prawa do refundacji kosztów leczenia

VII SA/Wa 747/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy refundacji kosztów zakupu produktu leczniczego.

VII SA/Wa 1181/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 1385/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3