Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2642/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2449/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 842/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

VI SA/Wa 4144/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej