Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gd 384/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

skarg Prokuratora Rejonowego w B. na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5%

I SA 1127/97 - Wyrok NSA z 1998-02-10

1. Art. 60 ust. 1 ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym /Dz.U. nr 105 poz. 452 ze zm./ odnosi się do przypadków 'naruszenia wymagań dotyczących warunków wytwarzania i przechowywania środków farmaceutycznych oraz materiałów medycznych' i ma zastosowanie do leków gotowych, a nie do leków recepturowych.~2. Zgodnie z art. 65 powołanej ustawy, w postępowaniu przed organami Państwowego Nadzoru Farmace...