Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Sz 274/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie wstrzymania dodatku specjalnego za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia

I OSK 1263/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu w przedmiocie nakazu zapewnienia pracownikom możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca pracy

III SA/Łd 382/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie zobowiązania do usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA 990/00 - Wyrok NSA z 2000-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie wynagrodzenia dyrektora

III SA/Łd 541/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie zapewnienia pracownikom pomieszczenia palarni

SA/Sz 123/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego za czas choroby po ustaniu stosunku służbowego

II SA 3563/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Garnizonu W. w przedmiocie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

IV SA/Po 874/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Bd 57/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu urządzenia palarni

II SA/Po 346/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu C. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szpitala