Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 86/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-10

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłość postępowania P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej

IV SAB/Gl 72/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Sprawa ze skargi D. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 66/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-16

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

VI SAB/Wa 9/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrzenia wniosku skarżącego w sprawie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju; 2. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3.

IV SAB/Gl 112/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-31

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 84/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-16

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora [...]Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 99/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-31

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 108/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 174/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-06

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 180/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-24

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłość postępowania administracyjnego przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
1   Następne >   2