Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 435/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 1/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-17

Sprawa ze skargi E.S. na decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 282/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-07-09

skarg Powiatu [...] - Domu Pomocy Społecznej w R. na decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 291/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej