Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 488/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego

III SA/Gd 490/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego

III SA/Gd 147/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 287/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 331/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 214/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 467/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 17/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 198/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 98/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej