Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 70/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skarżysko Kościelne w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ke 13/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bliżyn w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Ke 14/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bliżyn w przedmiocie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy