Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 544/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chmielnik w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 633/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Orłach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 682/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ostrowie w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2013 r.

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bojanów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt