Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 686/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Gd 633/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 170/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Rz 836/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 763/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 706/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej trwałego zarządu nieruchomością odmówić skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku

II SA/Gl 807/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku pełnomocnika Gminy T. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 807/15

IV SA/Wa 2/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 70/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 70/16

II SA/Wa 625/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   2