Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 807/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku pełnomocnika Gminy T. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 807/15

II SA/Po 550/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;