Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 2492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego przyznania nagrody rocznej

II SA/Wa 1377/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 586/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p...

II SA/Op 49/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi A. S. na rozkaz personalny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie przedłużenia zawieszenia funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych

II SA/Wa 799/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu żołnierzowi stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1124/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-27

Wniosek w przedmiocie przyznania należności pieniężnych związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1394/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 657/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 1596/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa

III SA/Kr 937/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany
1   Następne >   +2   +5   11