Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Ke 608/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-31

Wniosek w przedmiocie powołania do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 680/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-16

Sprawa ze skargi W. K. na orzeczenie Rejonowej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej

II SA/Sz 1355/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-08

Wniosek w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania