Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X

II SA/Gl 995/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 995/07