Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 860/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków