Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 138/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Łd 426/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania pisma według właściwości

II SA/Łd 976/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności

II SA/Łd 870/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

III SAB/Łd 34/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania

II SA/Łd 1150/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 29/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Łd 265/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

II SA/Łd 673/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego

II SA/Łd 761/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia, do ponownego rozpoznania, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego
1   Następne >   2