Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 589/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Łd 774/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

III SA/Łd 784/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

I SA/Łd 671/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec, maj i czerwiec 2005 r.

II SA/Łd 301/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Łd 497/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-06

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania i orzeczenia odpowiedzialności wspólników w podatku akcyzowym za grudzień 2005 r.

II SA/Łd 883/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

III SA/Łd 371/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji dotyczącej wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów

I SA/Łd 598/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2010

II SA/Łd 1223/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń
1   Następne >   2