Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006

I SA/Łd 805/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-26

Wniosek w przedmiocie określenia podatku akcyzowego

II SA/Łd 211/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

III SA/Łd 81/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Łd 893/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Łd 590/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 648/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 556/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007
1   Następne >   3