Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 712/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

II SA/Łd 173/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Łd 1564/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-02

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok ze sprzedaży papierów wartościowych

II SA/Łd 380/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

I SA/Łd 620/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Łd 619/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.

II SA/Łd 1256/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 573/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

III SA/Łd 222/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

III SA/Łd 713/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok ...
1   Następne >   2