Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 1305/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości

I SA/Łd 1304/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Łd 1241/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19 % podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt III SA/Łd 18/13