Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 1027/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1028/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1029/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1030/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1061/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 170/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Łd 86/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

I SA/Łd 821/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

I SA/Łd 700/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-22

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku w sprawie wystąpienia do kontrahentów Podatnika celem uzyskania duplikatów faktur VAT w części dotyczącej nabyć towarów i usług w okresie styczeń

III SA/Łd 104/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2