Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 597/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Łd 45/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

II SA/Łd 428/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie dobudowanego pomieszczenia gospodarczego

II SA/Łd 908/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

I SA/Łd 1115/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia I i II raty zaległego podatku od nieruchomości za 2016 rok

I SA/Łd 1116/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia podatku od nieruchomości za drugie półrocze 2016 r., tj. z tytułu III i IV raty z uwagi na jego bezprzedmiotowość

III SA/Łd 795/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Łd 879/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania stawu

II SA/Łd 485/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

II SA/Łd 165/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-12

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   2