Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 935/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego budynku gospodarczego

II SA/Łd 255/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny na części działki leśnej

II SA/Łd 33/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 246/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu udziału w części nieruchomości

II SA/Łd 163/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

III SA/Łd 1120/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Naczelnika Urzędu Celnego I w Ł. z dnia [...] roku nr [...] i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego [...]

II SA/Łd 842/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

III SA/Łd 594/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-30

Wniosek w przedmiocie oddalenia jako nieuzasadnionej skargi na czynność egzekucyjną polegającą na zajęciu nieruchomości

I SA/Łd 246/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
1   Następne >   2