Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Łd 404/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia. bg

III SA/Łd 372/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2007 roku

II SA/Łd 500/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Łd 304/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 762/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu jako nieruchomości o charakterze rolniczym