Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga M.O. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 361/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Go 781/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty podatku od posiadania psa za 2005 r.

II SA/Kr 871/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

III SA/Wr 639/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-28

Skarga M W na postanowienie SKO w W w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną wskutek wniosku z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Lu 302/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 465/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu
1   Następne >   +2   +5   8