Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 426/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania pisma według właściwości

II SA/Łd 870/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Łd 418/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania rekultywacji gruntów wyrobiska za zakończoną

III SA/Łd 90/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Łd 233/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie opinii wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

I SA/Łd 1370/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportu za rok 2005

I SA/Łd 1371/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportu za rok 2006

III SA/Łd 599/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na lipiec 2008 roku