Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 774/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

II SA/Łd 301/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 883/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

I SA/Łd 598/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2010

II SA/Łd 733/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego