Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 590/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 648/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 556/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 571/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 555/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 647/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1130/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 528/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 135/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy