Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 769/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 681/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SA/Gl 325/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 237/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 481/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku stałego

II SA/Sz 713/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I SA/Wa 2345/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Go 308/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   11