Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 40/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-11

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 913/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 308/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-10

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Łd 304/13 dotyczącej postanowienia SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 549/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 992/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Łd 960/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-24

Wniosek w przedmiocie projektu scalenia części gruntów