Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 734/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III SA/Łd 590/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-20

Wniosek w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kategorii A, B