Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 573/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1180/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-10

Wniosek Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości