Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gl 700/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku uczestnika postępowania P. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 700/08