Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Łodzi X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności