Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 338/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie