Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 707/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 827/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenie wraz z wyrokiem.