Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bk 874/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy R. T. w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Wr 650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na IV rok studiów stacjonarnych

I SA/Wa 1243/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie przekazania sprawy innemu organowi

IV SA/Po 854/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia sieci przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez [...]

I SA/Wa 530/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach

I SA/Wa 1847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia