Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1281/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

II SA/Go 226/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę

I SA/Wa 2045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

IV SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo