Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1030/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra

II SA/Wa 830/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

IV SA/Wr 165/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we . w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów

II SA/Wa 2694/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku '[...]' do dnia [...] września 2013 r.