Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1053/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/201

II SA/Ol 249/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie

II SA/Po 402/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 401/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego