Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 891/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii [...] w C. w przedmiocie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej