Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II GZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania

II GZ 459/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

VIII SA/Wa 536/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GZ 75/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego , nr [...] w przedmiocie wyniku egzaminu radcowskiego

II GZ 460/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o sporządzenie odpisu z akt sprawy

VIII SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VI SA/Wa 856/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie odmowy wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 1974/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

Wniosek w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

VIII SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o sporządzenie i wydanie odpisów z akt sprawy
1   Następne >   2